Friday, August 14, 2009

~~Bila dia datang~~

Dia datang dengan pantasnya
Dia datang tanpa disedari
Dia datang tanpa ada kesan
Dia datang secara rahsia
Dia datang dengan bahayanya
Dia datang dengan sejuta misi
Dia datang selagi kita masih bernyawa
Dia datang tak kira masa
Dia datang menyerang sesiapa
Dia datang tidak kenal paras dan rupa
Dia datang tidak tahu siapa kita
Dia datang mengambil nyawa setiap manusia

Dialah Penyakit

No comments: